Postulaty Alternatywy Społecznej

Jeden ośrodek władzy wykonawczej i system prezydencki

Uważamy, że system prezydencki i jeden ośrodek władzy wykonawczej w Polsce znacząco zwiększy sprawność rządzenia.

Likwidacja PIT i CIT

Podatek dochodowy jest jednym z najbardziej nieefektywnych, jest nieuczciwy, a najwięksi gracze nieustannie go omijają. Zlikwidujemy ten podatek i wprowadzimy obrotowy.

Reforma ZUS

Zarządzanie sektorem emerytalnym powinno zostać przekazane pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Finansów w ręce firm zajmujących się ubezpieczeniami.

Likwidacja NFZ

NFZ jest instytucją zupełnie zbędną. Proponujemy rozwiązanie, w którym Pacjent zawiera kontrakt na leczenie z firmą ubezpieczeniową, która rozlicza się ze szpitalem. Pacjenci, którzy z różnych przyczyn losowych nie posiadają żadnego kontraktu, nadal posiadają prawo do państwowej opieki.

Jednolita stawka VAT

Ujednolicenie stawki VAT jest pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, aby uprościć prawo podatkowe. Proponujemy, by stawka VAT była tylko jedna i wynosiła 16%.

Podatek obrotowy dla dużych podmiotów

Proponujemy wprowadzenie podatku obrotowego dla dużych podmiotów, którego praktycznie nie da się uniknąć. Nieduże firmy zostaną zwolnione z tego podatku.

Zakaz finansowania partii politycznych przez budżet

Partie polityczne nie powinny być finansowane z pieniędzy publicznych.

Obieralność sędziów

Uważamy, że najlepszym sposobem na utrzymanie praworządności i niezawisłości sądów jest obieralność sędziów w wyborach powszechnych.

Obieralność komendantów powiatowych Policji

Komendanci powiatowi Policji powinni być wybierani w wyborach powszechnych. Wybrani komendanci wybierają (i odwołują) spośród siebie Komendanta Wojewódzkiego. Umożliwia to społeczną kontrolę nad policją i rozbija układy partyjne w Policji.

Instytucje kontrolne zawsze w rękach opozycji

Podstawą demokracji jest skuteczna opozycja, dlatego uważamy, że instytucje kontrolne (np. Najwyższa Izba Kontroli) powinny być zawsze w rękach opozycji.

Zmniejszenie liczby urzędników

Czy wiesz, że aktualna liczba urzędników w Polsce wynosi 700 000 i ciągle rośnie? Uważamy, że wiele z miejsc pracy dla urzędników jest stworzonych sztucznie, a ich praca w najlepszym razie nie przeszkadza obywatelom.

Zniesienie immunitetów poselskich

Równość wobec prawa jest oznaką dojrzałego i uczciwego społeczeństwa, dlatego postulujemy zniesienie immunitetów poselskich.

Banderyzm prawnie zakazany

Zbrodnicza ideologia jaką jest banderyzm musi stać na równi z hitleryzmem i komunizmem, a ich propagowanie musi być karane.

Kontynuacja Wojsk Obrony Terytorialnej

Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej znacząco zwiększa bezpieczeństwo obywateli i należy go kontynuować.

Rezygnacja z praw wyborczych dla funkcjonariuszy służb i wyższych wojskowych oraz kierowników

Uważamy, że funkcjonariusze służb, wyżsi wojskowi i kierownicy powinni zrezygnować z praw wyborczych.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *