Regulamin strony

Witamy na Stronie www.alterntywaspoleczna.pl

Dziękujemy za odwiedzenie oficjalnej strony https://alterntywaspoleczna.pl. Nasza platforma jest poświęcona promowaniu otwartej komunikacji, udostępnianiu informacji o celach naszej partii i tworzeniu przestrzeni do konstruktywnej dyskusji między naszymi członkami. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, jak odpowiedzialnie korzystać z naszej strony.

Kodeks Postępowania

Akceptowalne Zachowanie:

1. Szacunek w Komunikacji:
   - Wchodź w interakcje z szacunkiem i uprzejmością.
   - Zachęcaj do różnorodnych opinii i otwartej dyskusji.

2. Konstruktywne Wkłady:
   - Przyczyniaj się konstruktywnie i merytorycznie.
   - Dziel się pomysłami i informacjami pozytywnymi.

3. Zgodność z Prawem:
   - Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
   - Powstrzymaj się od uczestnictwa w działaniach nielegalnych.

4. Udostępnianie Informacji:
   - Odpowiedzialnie dziel się informacjami.
   - Podawaj źródła przy udostępnianiu informacji z zewnątrz.

Nieakceptowalne Zachowanie:

1. Działania Karalne:
   - Zakazane jest uczestnictwo lub promowanie działań karalnych.
   - Zgłaszaj wszelkie podejrzane działania.

2. Spamowanie:
   - Nie uczestnicz w spamowaniu ani promowaniu nieautoryzowanych produktów lub usług.

3. Nękanie i Dyskryminacja:
   - Nękanie, dyskryminacja lub jakiekolwiek formy obraźliwego zachowania są niedopuszczalne.
   - Szanuj różnorodność naszej społeczności.

4. Podszywanie się:
   - Nie podszywaj się pod inne osoby.
   - Używaj swojej autentycznej tożsamości.

5. Złośliwe Działania:
   - Powstrzymaj się od hakerstwa, naruszeń danych lub innych złośliwych działań.
   - Zgłaszaj wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem administratorom strony.

Konsekwencje Naruszenia:

Naruszenia Kodeksu Postępowania mogą skutkować działaniami korygującymi, takimi jak usunięcie treści, zawieszenie dostępu lub zgłoszenie do odpowiednich organów. Zastrzegamy sobie prawo do egzekwowania tych wytycznych w celu utrzymania bezpiecznej i otwartej społeczności online.

Strona www.alternatywaspoleczna.pl korzysta z plikow coockie. prosimy o zapoznanie sie z nasza polityka prywatnosci

Z poważaniem,

Alterntywa Społeczna