Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest partia polityczna Alternatywa Społeczna z siedzibą w Przyłęku 22, 64 – 300 Nowy Tomyśl. adres e-mail: rodo@alternatywaspołeczna.pl 

Wszelkie Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażających się w nawiązaniu z Państwem kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, a także na podstawie udzielanej przez Państwa zgody, jeśli taka zgoda jest przez Państwa udzielona, w wyznaczonym przez Państwo zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i prowadzenia korespondencji, a po tym czasie mogą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Państwo udzielona, lub  przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Przy wpłacaniu składek lub darowizn możemy zapisywać dane dotyczące transakcji oraz zgody na dokonywanie kolejnych płatności. Informacje te są zapisywane w zaszyfrowanej postaci w systemie strony trzeciej (operatora płatności). Starannie dobieramy naszych dostawców usług płatniczych i dbamy o to, aby spełniali oni wymagania w zakresie bezpiecznego i niezawodnego przetwarzania informacji, obowiązujące w tej branży. Przetwarzając informacje dotyczące płatności, przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz warunków określonych i monitorowanych przez dostawców usług płatniczych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne lub im podobne technologie. Informację na temat plików cookies zewnętrznych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Podczas użytkowania naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.

Strona www.alternatywaspoleczna.pl korzysta z plikow coockie. prosimy o zapoznanie sie z nasza polityka prywatnosci

Z poważaniem,

Alterntywa Społeczna