Wybory do Europarlamentu 2024

Wybory do Europarlamentu 2024

Zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbęda się w Polsce w dniu 9 czerwca.

Prawo zgłoszenia kandydatów na posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu wyborców. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów. Listę kandydatów w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej najpóźniej w 40. dniu przed dniem wyborów. 

Liczba kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanych na liście kandydatów nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Kandydować mogą zarówno obywatele RP, jak i inni mieszkańcy Unii Europejskiej. Pełną listę kandydatów będzie można znaleźć po zakończeniu rejestracji komitetów wyborczych na stronie PKW

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, a w każdym z nich wyborcy mogą głosować na różnych kandydatów, jeśli ci startują z ramienia tych samych krajowych partii politycznych. Podział okręgów w Polsce kształtuje się następująco:

Okręg 1.: województwo pomorskie;

Okręg 2.: województwo kujawsko-pomorskie;

Okręg 3.: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie;

Okręg 4.: część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński);

Okręg 5.: część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4;

Okręg 6.: województwo łódzkie;

Okręg 7.: województwo wielkopolskie;

Okręg 8.: województwo lubelskie;

Okręg 9.: województwo podkarpackie;

Okręg 10.: województwa małopolskie i świętokrzyskie;

Okręg 11.: województwo śląskie;

Okręg 12. województwa dolnośląskie i opolskie;

Okręg 13. województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Jaka jest Twoja reakcja?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow