Dobór kandydatów na listy wyborcze w Alternatywie Społecznej

Dobór kandydatów na listy wyborcze w Alternatywie Społecznej

Szanowni Państwo,

Dobór kandydatów na listy wyborcze w każdej partii budzą emocje i to najczęściej te negatywne. Dlatego też Zarząd Alternatywy Społecznej podjął decyzję o stworzeniu procedury doboru kandydatów na listy wyborcze w poszczególnych wyborach: do parlamentu, samorządu, parlamentu europejskiego oraz na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Przy doborze kandydatów będą stosowane proste i jasne procedury. Dobór kandydatów będzie przebiegał w następujących etapach:

1. Stworzenie przez Zarząd opisu profilu potencjalnego kandydata (kogo poszukujemy),

2. Weryfikacja umiejętności i wiedzy potencjalnych kandydatów,

3. Publiczna rozmowa indywidualna z kandydatem,

4. Finansowanie startu kandydata,

5. Stworzenie sztabu kandydata.

Kandydaci muszą wykazać się wiedzą, poprzez publikowanie własnych artykułów, prac czy innych form pisemnych swojej działalności, prowadzenie własnych kanałów społecznych, udzielania wywiadów w środkach masowego przekazu lub innych środkach komunikacji. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą – to podstawowy warunek i nie będzie od niego odstępstw nawet dla najbardziej zamożnych osób, czy członków Zarządu.

Kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem, poprzez osiągnięcie w życiu prywatnym funkcji i stanowisk wymagających samodzielnego działania, bądź działalnością społeczną niefinansowane przez instytucje publiczne. Mile widziani tutaj są specjaliści z danych dziedzin, managerowie, właściciele firm, ale też kadra naukowa czy nawet hobbyści.

Kandydaci muszą posiadać własne środki finansowe na prowadzenie kampanii, organizacja może udzielić wsparcia finansowego tylko osobą zaangażowanym i aktywnym w jej działalności, o ile takie środki będą w naszym posiadaniu. Niestety udział w wyborach wymaga obecnie własnych funduszy, choćby z racji tego i przez wszystkich kandydatów na posłów do sejmu czy nawet w wyborach samorządowych, łamane jest prawo co do wielkości wydawanych sum na kampanię wyborczą.

Kandydaci przyjmują zasadę, że sprawy światopoglądowe będą rozstrzygane w referendach i nieporuszane na forum publicznym, mamy dosyć bicia piany o sprawy mało istotne dla funkcjonowania kraju. Dla przykładu – czy aborcja lub jej brak spowoduje lepszą opiekę medyczną? Czy opłaty za in vitro zwiększą nasze wynagrodzenie albo poprawią bezpieczeństwo kraju? Nie, stąd te sprawy oddajemy sumieniu naszych rodaków i nie będziemy się nimi zajmować. Co pewnie oszołomów z prawa i lewa mocno zasmuci, bo braknie im paliwa „politycznego”.

Najmniejsze szanse zaistnienia na naszych listach będą miały osoby, które już startowały z list partii sejmowych. Osoby te niestety już „nasiąkły” partyjniactwem i nic nieprzynoszącymi gierkami partyjnymi, stąd raczej wykluczamy z nimi współpracę.

W związku z tym iż podstawowym obowiązkiem szefów struktur w poszczególnych województwach będzie praca nad ich rozbudową oraz dbanie o harmonijną współpracę wszystkich członków, osoby te nie będą mogły startować w wyborach. Podobnymi obostrzeniami, objęci mogą być szefowie struktur w większych miastach.

Jaka jest Twoja reakcja?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow