Deklaracja członków Alternatywy Społecznej

Deklaracja członków Alternatywy Społecznej

DEKLARACJA

W naszych działaniach będziemy nawiązywać do najlepszych tradycji Rzeczypospolitej, jej 1000-letniego dorobku zakorzenionego w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartości, świadomi konieczności współpracy ze wszystkimi, którzy czują się związani więzami jednej i niepodzielnej wspólnoty narodowej. Jednocześnie zobowiązujemy się do przekazania następnym pokoleniom wszystko to, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku w tym szczególnie poszanowanie wolności, sprawiedliwości, tolerancji i pracy dla dobra Rodziny Ludzkiej. W naszym działaniu zawsze będziemy chcieli zagwarantować równe dla wszystkich prawa obywatelskie, współdziałanie władz oparte na konsultacjach i dialogu społecznym zaś działaniom instytucji publicznych zapewnić sprawność i rzetelność.

Szanowni Państwo,

Jesteśmy już ponad trzy dekady po transformacji i modernizacji Polski. O ile społeczeństwo polskie się przez ten czas całkowicie zmodernizowało i unowocześniło naszą gospodarkę, o tyle polska klasa polityczna została mentalnie zacofana i nadal funkcjonuje w para dogmatach na poziomie PRL-u. Stąd u niej w polityce wewnętrznej nadal funkcjonuje feudalny model I Sekretarza, zaś w polityce zagranicznej model głębokich kompleksów wobec bardziej rozwiniętych krajów. Nie da się głębiej modernizować i unowocześniać Rzeczpospolitej bez całkowitej wymiany klasy politycznej, która jest hamulcowym rozwoju kraju i kotwicą rozpędzającej się polskiej gospodarki. Obecne klasa polityczna zajęta bezsensowną wojną plemienną nie jest w stanie wykorzystać koniunktury politycznej dla zwiększenia znaczenia Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej, spychając ją do roli podmiotu. Zbyt często klasa polityczna reprezentuje interesy zagranicznych lobby i interesów, a zbyt słabo dba o własny kraj. 

Stąd podstawowym zadaniem, jakim przed sobą stawiamy, jest całkowita wymiana całej klasy politycznej na elity charakteryzujące się postawą pro państwową, bezinteresownością, wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i kompetencją.

Jaka jest Twoja reakcja?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow