Zreformowany, otwarty na obywateli wymiar sprawiedliwości

Zreformowany, otwarty na obywateli wymiar sprawiedliwości

To że niezależny system sprawiedliwości w Polsce praktycznie nie funkcjonuje nie trzeba nikogo przekonywać. Nie istnieje ani wolna prokuratura ,ani wolne sądy .

W ostatnich latach policja również stała się upolityczniona, nastawiona na karanie i wypełnianie limitów mandatów. A przecież jej pierwszym zadaniem jest prewencja.

Kraj w którym każda gałąź systemu sprawiedliwości jest uzależniona od polityków i miejscowych układów, nigdy nie będzie sprawiedliwy dla indywidualnego obywatela .

Niektóre z naszych propozycji rozwiązania tego tematu to:

 

 • Zinformatyzowanie działań prawnych takich jak dostęp do ksiąg wieczystych, zakładanie firm czy wprowadzanie e-sądów, informatyzacja akt, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • Wybieranie w wyborach powszechnych sędziów i prokuratorów okręgowych,
 • Powołanie instytucji "sędziego/prokuratora nieczynnego" - obowiązywać ona będzie sędziów i pokuratorów w wypadku gdy stracą oni swoje miejsca pracy na skutek przegranych wyborów, bądź  w chwili postawienia w/w w stan oskarżenia na skutek popełnionych przestępstw lub wykorczeń (drobnych kradzieży, jazdy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków, itp.),
 • Przyznanie sędziom i prokuratorom okręgowym uprawnień managerskich w stosunku do podległych sobie okręgów, zmiana struktury zatrudnienia w sądach, odciążenie sędziów od działań administracyjnych, stworzenie centrum usług wspólnych (księgowość, sprzątanie, ochrona, itp.),
 • Dalsze ułatwienia dostępu do zawodu Notariusza, Adwokata i Komornika (min, wprowadzenia instytucji Adwokata Powszechnego gdzie osoba po ukończeniu prawa mogła by prowadzić działalność adwokacką w ograniczonym zakresie),
 • Ograniczenie immunitetów prawniczych poprzez wyłączenie z nich przestępstw pospolitych i wykroczeń (min. drogowych),
 • Wprowadzenie specjalizacji sądów oraz skrócenie przeciętnego postępowania karnego do ok. 2-3 miesięcy,
 • Stworzenie katalogu spraw rozpatrywanych uproszczoną procedurą (sądów ad hoc),
 • Reforma systemu biegłych,
 • Wprowadzenie systemu przejrzystości działania sędziów i prokuratorów (prowadzenie rozpraw za zamkniętymi drzwiami, tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. uzasadnionych względami bezpieczeństwa Państwa),
 • Zapewnienie platformy elektronicznej wymiany danych pomiędzy organami ścigania sądami a więziennictwem,
 • Szersze stosowanie „obroży” elektronicznych dla skazanych za drobne wykroczenia,
 • Prywatyzacja niektórych więzień,
 • Powołanie korpusu Sędziów Śledczych,
 • Kwota wolna od zajęć egzekucyjnych i komorniczych w wysokości średniej krajowej,
 • Zrównanie wysokości świadczeń emerytalnych sędziów i prokuratorów do wysokości procentowej służb mundurowych.

Jaka jest Twoja reakcja?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow