Jak dołączyć do wybranej Komisji Alternatywy Społecznej?

Jak dołączyć do wybranej Komisji Alternatywy Społecznej?

Szanowni Państwo!
Alternatywa Społeczna wychodzi z założenia, że każdy jej uczestnik jest zaangażowany w prace na rzecz dokonania zmian w naszym kraju. Stąd zakładamy, że wszyscy członkowie naszej organizacji dołączą się do wybranej Komisji (nie więcej niż dwie Komisje), która zajmuje się konkretnym obszarem działalności naszej partii. Przynależność do Komisji w większości nie jest zależna od miejsca zamieszkania czy przynależności do danej struktury terenowej.
Obecnie funkcjonują następujące Komisje:


Komisja Programowa zajmująca się pracami nad aktualizacją i budową naszego programu aż do postaci konkretnych ustaw sejmowych. W Komisji tej można się zająć dowolnym problemem, który według Państwa wymaga naprawy bądź zmiany legislacyjnej. Komisja ta docelowo będzie tworzyć think-tanki bądź współpracować z tego typu organizacjami.


Komisja Medialna zajmująca się bieżącym przekazem medialnym naszej organizacji. Do jej zadań należy umieszczanie treści na takich platformach jak YouTube, Twitter, Facebook, Instagram itp. Dba ona też o techniczną stronę naszych poczynań w internecie jak nagrywanie filmów, umieszczanie artykułów, redagowanie strony internetowej. Organizuje i koordynuje wystąpienia naszych członków w mediach lokalnych i ogólnokrajowych. Będzie ona miała przedstawicielstwa w każdym z okręgów wojewódzkich bądź nawet obwodów powiatowych. Z jej usług korzystają też inne Komisje.


Komisja Prawno-Finansowa zajmująca się stroną finansową i prawną funkcjonowania Alternatywy Społecznej. Członkowie tej nielicznej Komisji muszą mieć doświadczenie prawne lub zarządzania finansami. Komisja będzie miała też swoich okręgowych przedstawicieli w poszczególnych województwach lub większych powiatach.


Komisja Struktur Terenowych zajmująca się głównie sprawami budowy struktur, organizacji ich terenie. Zajmować się ona będzie pełnomocnictwami w poszczególnych strukturach, tworzeniem sądów koleżeńskich, organizacją wyborów wśród struktur terenowych, rozstrzyganiem sporów, przekazywaniem materiałów, przyjmowaniem oraz usuwaniem członków partii. Z natury rzeczy będzie miała przedstawicieli w większość regionów.


Komisja Inicjatyw Społecznych — zajmująca się koordynacją, zbieraniem informacji i rozpowszechnianiem inicjatyw członków Alternatywy Społecznej. Wychodzimy z założenia, że każdy z członków naszej organizacji jest ważny i ma wpływ na to, jak zmieniać Polskę. Stąd każdy pomysł naszych członków jest wart rozważenia. Ww. Komisja ma za zadanie zbierać tego typu pomysły i inicjatywy społeczne oraz je przekuwać na sukces w skali całej organizacji.


Komisja Informacyjna — zajmująca się zbieraniem i rozpowszechnianiem informacji wśród członków naszej organizacji w zakresie stanu Państwa, wydarzeń politycznych, danych z instytucji państwowych i samorządowych, działań naszej konkurencji. Komisja ta będzie budować swoje oddziały terenowe.


Komisja Techniczno-Organizacyjna — powołana do organizacji wyborów, eventów czy innych wydarzeń w skali ogólnopolskiej lub wojewódzkiej.


W skład każdej Komisji mogą wchodzić podkomisje lub sekcje. Poza tym Zarząd naszej organizacji może powołać dodatkowe Komisje do realizacji doraźnych lub długoterminowych celów bądź rozwiązania pojawiających się tematów.
Aby dołączyć do danej Komisji, należy skontaktować się z jej przedstawicielem korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce "Kontakt" na naszej stronie internetowej bądź zaznaczyć w Deklaracji Członkowskiej chęć uczestnictwa w wybranej Komisji w rubryce "W jakim zakresie wiedzy i zdolności chciał(a)by Pani/Pan wspomóc Alternatywę Społeczną?"

Jaka jest Twoja reakcja?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow