Struktury partii

Struktury partii

Struktury terytorialne Alternatywy Społecznej są pochodną podziału administracyjnego kraju. Składają się one z Okręgów wojewódzkich, Obwodów powiatowych, Kół gminnych i terenowych oraz Sekcji terenowych. Minimalną strukturą terenową jest Sekcja licząca do 12 osób. Aby powołać Koło musi być minimum 12 osób. Struktura Obwodu Powiatowego musi liczyć co najmniej dwa Koła aby ją powołać. Okręg Wojewódzki powoływany powinien być przez Zarząd AS. Koła i Obwody mogą obejmować dwie (lub więcej) jednostek administracji państwowej (powiaty lub gminy) czyli może istnieć Koło np. Katowicko-Sosnowieckie.

Szefowie poszczególnych struktur są wybierani z pośród członków AS w wyborach, z tym iż szefowie Okręgów w województwach są mianowani przez Zarząd, ale nie mogą oni startować w wyborach. Mają stanowić funkcję rozjemców i osób jednoczących Okręg.

Istnieją w Alternatywie Społecznej także struktury poziome. Oparte są one o Komisje, które powołuje Zarząd. Zadaniem Komisji będzie rozwijanie bierzącej działalności Alternatywy Społecznej oraz rozwiązywanie bieżących potrzeb organizacji. Komisje dzielą się na Stałe i Doraźne. Do Stałych Komisji można zaliczyć takie jak: Komisja Programowa (głównie członkowie think-tanków), Komisja Prawno-Finansowa, Komisja Medialna (członkowie obsługujący media), Komisja Struktur Terenowych (organizacyjna), Komisja Techniczno-Organizacyjna, Komisja Informacyjna, Komisja Inicjatyw Społecznych. Na czele każdej Komisji stoi członek Zarządu ale może też być delegowany inny członek AS. Komisje mogą tworzyć swoje struktury regionalne poprzez powoływanie swoich odpowiedników w strukturach Okręgów, Obwodów czy Kół terenowych. W skład każdej komisji mogą wchodzić podkomisje lub sekcje.

Jaka jest Twoja reakcja?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow