Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wobec nasilającego się zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej istnieje pilna potrzeba modernizacji, reformy i rozbudowy Sił Zbrojnych. Ponieważ obecne konflikty zbrojne toczą się na wielu płaszczyznach, istnieje też konieczność przygotowania całości społeczeństwa a szczególnie instytucji Państwa do ewentualnego wysiłku wojennego. Niestety partyjniackie zarządzanie Ministerstwem Obrony Narodowej przez dotychczasową klasę polityczną przyniosło tej instytucji tylko chaos i bałagan. Ministrami zostali partyjni działacze, którzy wprawdzie nigdy nie służyli w wojsku, ale natychmiast poczuli się „wielkimi wodzami” i wprowadzali swoje pomysły na zasadzie „widzi mi się”, a nie solidnych analiz czy konsultacji z dowódcami wojska Polskiego. W ten sposób powstała np. ustawa „O obronie ojczyzny”, którą napisały sekretarki ministra Błaszczaka nieposiadające jakiejkolwiek wiedzy militarnej i bez konsultacji ze specjalistami od obronności. Stąd np. „niechcący” zlikwidowano Obronę Cywilną, zostawiając w razie wojny obywateli cywilnych samych sobie i zdanych na straż pożarną, osłabione pogotowie czy policję, która i tak już w czasie pokoju ledwie nadąża z wypełnianiem swoich obowiązków.

Podobnie rzecz ma się z modernizacją armii i zakupem nowoczesnego sprzętu dla niej. Nie dość, że Błaszczak główne zakupy sprzętu dokonał za granicą (mimo takich samych, a nawet lepszych rozwiązań polskich, np. haubico-armata Krab), to jeszcze w znacznej części zakupił niepotrzebny sprzęt (FA-50), sprzęt, który mógłby wyprodukować przemysł polski (armato-haubice, przeciwpancerne pociski kierowane), to jeszcze dokonał zakupu bez offsetu (Finlandia, Czechy wywalczyły swój offset). Podobnie rzecz ma się z powoływaniem nowych jednostek wojskowych, gdzie jest to w większości działanie PR-owe, gdyż poza sztabami pozostałe pododdziały są tylko na papierze. Błędów na pograniczu głupoty i brzydkich spraw można wyliczać więcej, ale to powinien rozstrzygnąć sąd.

Szkodliwość działań PO-PiS-u na rzecz obronności Polski jest tak wielka, iż na dobrą sprawę należy nasze Siły Zbrojne budować od nowa, poczynając od dyskusji, dla jakiej wojny je szykujemy, a kończąc na opisaniu strategii rozwoju naszych Sił Zbrojnych. Dlatego też ujmiemy tutaj tylko najistotniejsze zagadnienia z zakresu obronności, które wymagają natychmiastowych i pilnych działań.

Ø  Odbudowanie OC i wprowadzenie prawa nakazującego deweloperom budowanie schronów w nowo projektowanych budynkach według opracowanych przez Państwo kilku tego typu projektów,

Ø  Opracowanie ustawy regulującej tryb działania instytucji państwowych oraz ich uprawnień i kompetencji na czas pokoju (w sprawach przygotowań obronnych) a szczególnie  wojny w tym kompetencji Prezydenta, Rządu, Sił Zbrojnych, Administracji Samorządowej i Terenowej oraz ustawy o specjalnej ochronie obiektów o znaczeniu strategicznym,

Ø  Wprowadzić osobną ustawę ustalającą w wypadku wojny służebność sprzętu cywilnego dla MON,

Ø  Zwiększyć produkcję amunicji artyleryjskiej i strzeleckiej także angażując do tego sektor prywatny, rozpocząć produkcję polskich APR 155mm lub ich następców o większym zasięgu,

Ø  Zmienić kompetencję WOT zarówno na czas Wojny jak i Pokoju i podporządkować ją Szefowi Sztabu Generalnego, wzmocnić ją żołnierzami zawodowymi którzy odeszli ze służby czynnej,

Ø  Wprowadzić ustawę jasno określającą iż oficerowie nie dowodzący pododdziałami czy oddziałami na poszczególnych szczeblach nie mają prawa awansować powyżej tych szczebli,

Ø  Zbudować i rozbudować infrastrukturę magazynową na czas pokoju oraz wojny, tak aby drogocenny sprzęt nie stał pod chmurką,

Ø  Zakończyć bałagan z przerzucaniem sprzętu z jednej JW do drugiej aby zadowolić szefa MON,

Ø  Koniec z wojskiem piknikowym,

Ø  Powołanie Korpusu Obrony Pogranicza na granicy z Białorusią i Rosją celem odciążenia WO, włączenie do jego działań tylko miejscowego WOT i ochotników z innych części Polski służących w WOT,

Ø  Pozbyć się nieruchomości w centrach dużych miast, przenosząc jednostki na ich dalekie obrzeża bądź w niedalekie odległości od nich, budując przy tym nowoczesne koszary i place ćwiczeń,

Ø  Powołać Armię Krajową, która była by wsparciem wojsk operacyjnych (podobnie jak WOT) ale miała by do dyspozycji ciężki sprzęt i nie była by związana terytorialnie,

Ø  W wypadku nie pozyskania odpowiedniej, corocznej liczby żołnierzy (ok. 30 000) w ramach rocznej Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, odwiesić Zasadniczą Służbę Wojskową (wiemy że ten punkt dla wielu młodych ludzi będzie kontrowersyjny ale naprawdę w tej chwili musimy stworzyć system odstraszania, a rezerwy na czas wojny mają średnią +45 lat!!! Nie mamy wyjścia zaczynamy grę o wolność i niepodległość, taka jest obecnie rzeczywistość polityki europejskiej i światowej. Być może idzie wojna!!!)

Ø  Zmienić system szkolenia Rezerw i DZSW jak i przewidzianej ZSW oraz żołnierzy zawodowych, korzystając z doświadczeń wojny ukraińsko – rosyjskiej,

Ø  Zreformować WOG-i, podporządkowując je dowódcom brygad lub innych samodzielnych JW., zaś RBLogi – dowódcom dywizji,

Ø  Wprowadzić możliwość służenia na zasadzie kontraktu w Wojsku Polskim byłym żołnierzom Republiki Ukrainy, po zakończeniu wojny Ukrainy z Rosją,

Ø  Stworzyć co najmniej dodatkowe dwie brygady logistyczne,

Ø  Skoncentrować się na utworzeniu 4 dywizji z planowanych 6 dywizji a w pierwszej kolejności ukompletować trzy istniejące już od wielu lat dywizje (11,12,16), z racji możności najszybszego ich ukompletowania i istniejącej już infrastruktury mogącej przyjąć „pod dach” nowoczesne uzbrojenie,

Ø  Zwiększyć liczbę szkolonych co roku pilotów,

Ø  Rozbudować strukturę poligonową, ucyfrowić Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko i Ośrodek Szkolenia Bojowego Wojsk Lądowych Żagań oraz odbudować Centrum Szkolenia w Bornym-Sulinowie i zbudować Ośrodek Szkolenia na południu Polski (np. w okolicy Radomyśla-Lipy),

Ø  Rozpocząć masowe szkolenia oficerów i podoficerów Rezerwy,

Ø  Stworzyć ustawę regulującą zakupy SpW dla MON w tym konieczność pozyskania przez szefa MON kontrasygnaty Szefa Sztabu Generalnego przy zakupach pow. 1 mld $ i kontrasygnaty Prezydenta przy zakupach pow. 10 mld $ u jednego producenta w okresie 4 lat,

Ø  Wdrożyć i uzupełnić park inżynieryjno – sapersko – budowlany  jak mosty Daglezja następcy PTS, itp.,

Ø  Zrezygnować z części umów zawartych przez Błaszczaka (FA-50, część K-9, część, H-64 Apache),

Ø  Rozpocząć masowe zakupy dronów w polskich firmach sektora prywatnego, wprowadzić do służby pododdziały dronowe,

Ø  Rozpocząć zwiększone zakupy u polskich producentów środków rozpoznania WRE, radarów oraz systemów łączności w tym satelitarnej,

Ø  Rozpoczęcie programu rozpoznania satelitarnego opartego o polskie firmy,

Ø  Przyśpieszyć program „ORKA” i zwiększyć zakup do 4 OP,

Ø  Wdrożyć do służby PPK Moskit i Pirat, ograniczyć zakupy Javelin i Spike,

Ø  Zamówić kolejne Rosomaki z ZSSW-30, rozpocząć prace nad Rosomak2,

Ø  Zamówić 400 AHS Krab, dofinansować rozbudowę mocy produkcyjnych, zrezygnować z ostatniej umowy zakupu K-9, rozpocząć prace nad Krab2

Ø  Kontynuować Narew i Wisłę bez większych zmian,

Ø  Zamówić 60 Borsuków serii „0”, rozpocząć pracę nad ciężkim BWP i Borsukiem 2,

Ø  Rozpocząć produkcję polskich granatników a’la Komar 2,

Ø  Ogłosić konkurs na następców Honkera z modułową możliwością opancerzenia przez polską firmę, minimum do STANAG 1,

Ø  Zakup polskiego BMS dla wszystkich JW i pojazdów bojowych będących na ich wyposażeniu,

Ø  Wprowadzenie do Sił Zbrojnych elementów sztucznej inteligencji (szczególnie w zakresie rozpoznania), rzeczywistości rozszerzonej, niestandardowej łączności oraz systemów nawigacyjnych nizalżnych od GPS,

Ø  Rozwój systemów dowodzenia i zarządzania kryzysowego typu Jaśmin,

Ø  Wdrożenie współpracy i wspólnych ćwiczeń na wypadek wojny policji i wojska w tym szczególnie WOT,

Ø  Kontynuowanie zakupu F-35,

Ø  Rozpoczęcie przetargowej procedury na kolejne 48 myśliwców,

Ø  Wprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych ludności cywilnej z uprzywilejowaniem rodzin wojskowych w tym rezerwistów oraz służb porządkowych i specjalnych

Jaka jest Twoja reakcja?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow