Odnowa Demograficzna Polski (mieszkalnictwo)

Odnowa Demograficzna Polski (mieszkalnictwo)

Katastrofa demograficzna w Polsce, dzięki kompletnej nieporadności rządów PO-PiS w ciągu ostatnich 20 lat nabrała szczególnej ostrości. Zaś rządy PiS oraz Zjednoczonej prawicy to już Armagedon polskiej demografii. Zamiast 100 słów wystarczy zamieszczany wykres Głównego Urzędu Statystycznego.

Z pozoru proste recepty jakie prezentowały nam na kryzys demograficzny Rządy PO-PiS: zwiększenie zasiłków porodowych, dopłaty do zakupu mieszkań, + 500, wydłużenie urlopów wychowawczych itp., nie gwarantują sukcesu w tej złożonej materii. Świadczy o tym choćby fakt, że w USA, gdzie państwo w ogóle nie prowadzi polityki wspierającej rodzicielstwo, dzietność jest znacznie wyższa niż w Europie, zasadniczo przecież ukierunkowanej socjalnie. Z drugiej strony np. Polki mieszkające na Wyspach mają średnio 2,13 dziecka, podczas gdy w kraju – tylko 1,3. Z tych faktów Rządy PO-PiS skupione na dojeniu Państwowych finansów i szukaniu lukratywnych posad dla swoich działaczy nie wyciągnęły żadnych wniosków. Obecnie brakuje w Polsce odpowiednich dokumentów, które pozwalałby kreować stabilną i realnie pro dzietną politykę. Stąd Alternatywa Społeczna zamierza docelowo opracować i wdrożyć Strategię Polityki Rodzinnej dla Polski, jako jednego z priorytetów naszego przyszłego Rządu. Wstępnie proponujemy następujące rozwiązania:

 • jeszcze większe upowszechnienie dostępu do opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat trzech, min poprzez zmianę przepisów dotyczących powstawania nowych żłobków,
 • zwiększanie dostępu to instytucji opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • podejmowanie działania na rzecz elastycznych form zatrudniania,
 •  zwiększenie dostępności mieszkań dla młodych ( o czym niżej),
 • dofinansowanie in vitro,
 • dalsze zmniejszanie bezrobocia dla osób do 25-go roku życia (nadal jest ono w Polsce wysokie i wynosi w niektórych regionach 9-10%!),
 • zmniejszenie relatywnego wskaźniku ubóstwa do poziomu poniżej 10%, szczególnie wśród osób do 30 roku życia,
 • wprowadzenie obowiązkowego darmowego podręcznika wychowania dziecka dla rodziców, zawierające informacje o rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka, obowiązkowych badaniach, ulgach na dzieci, doradztwa z zakresu wychowania dziecka,
 • wprowadzenie lub zmiana dodatków rodzicielskich w tym:

- wprowadzenie dodatku macierzyńskiego przez okres 22 tygodni w wysokości 200% płacy z ostatnich dwóch lat pracy matki przed ukończeniem 25 roku życia i 150% po ukończeniu 25 roku życia, w przypadku bezrobotnej matki będzie to średnia krajowa (do 25 roku życia) i minimalne wynagrodzenie (po 25 roku życia)

-  zasiłek wychowawczy dla jednego z rodziców, w ciągu pierwszych czterech lat życia dziecka w wysokości 60 tys. złotych, rozbitych na miesięczne raty, bez kryterium dochodowego, dla wszystkich rodziców wychowujących dziecko, przy czym miesięczny limit godzin spędzonych przez dziecko w ośrodkach opieki nie może przekroczyć 100 godzin,

- zasiłek wyrównawczy z tytułu ciąży i macierzyństwa, w postaci 100% rekompensaty, wprowadzony dla mam, które z powodu ciąży musiały zmienić stanowisko pracy i utraciły część zarobków,

- dodatkowa ulga podatkowa za regularne badania dziecka i terminowe szczepienia,

 • prowadzenie aktywnej polityki migracyjnej, w tym repatriacji  w stosunku do osób polskiego pochodzenia, szczególnie w krajach byłego ZSRR (np. Kazachstan, Rosja) oraz osób bliskich nam kulturowo,
 • wprowadzenie programów powrotu dla Polaków którzy w latach 1970-2022 opuścili ojczyznę.

Bezpieczeństwo socjalne oraz możliwość pojęcia pracy to są główne dwa warunki które umożliwią przywrócenie dodatniego przyrostu demograficznego w Polsce. A tego nie gwarantują w Polsce ani rządy PiS ani PO, co udowodniły przez ostatnie 20 lat naprzemiennych rządów. Również pomimo szumnych zapowiedzi rządy po-PiS nie potrafiły rozwiązać problemu mieszkalnego w Polsce. Polska jest w ogonie Europy jeśli chodzi o ilość mieszkań na jednego mieszkańca czy też powierzchnie mieszkania na jednego obywatela. Alternatywa Społeczna stoi na stanowisku iż każdy obywatel powinien mieć prawo własności do swojego mieszkania. Model oparty na czynszu jest szkodliwy w dłuższej perspektywie dla społeczeństwa i gospodarki, dlatego też powinien on być tylko uzupełnieniem dla rynku mieszkaniowego.

Obecnie głównym problemem jest brak mieszkań Polsce (ich brak szacuje się od 650 tys. do 2 mln) oraz wysokie koszty zakupu własnego mieszkania, szczególnie dla ludzi młodych. Dlatego też planuje się likwidację wszystkich obecnych programów mieszkaniowych, które i tak poniosły porażki i wprowadzenie jednolitego systemu ulg na zakup własnego mieszkania. Ulgi te będą dotyczyć osób nie posiadających mieszkań (nawet jeśli zmuszone były je wcześniej sprzedać) bez kryterium wiekowego. Warunkiem będzie posiadanie co najmniej dwójki dzieci. Dlatego też proponuje się:

 • Powołanie celowej Państwowej Agencji Mieszkaniowej dla celu zbudowania 1 mln mieszkań, która zajęła by się:

- uzgodnieniem warunków jakie powinny spełniać  grunty publiczne, aby mogły by być przekazane pod budowę 1 mln mieszkań,

- wybór (w formie przetargu) kilkudziesięciu projektów budynków lub osiedli o jednakowym standardzie, wg których będzie możliwa ekonomiczna budowa mieszkań na gruntach publicznych do tego przeznaczonych,

-  wyłonienie (w formie przetargu otwartego) wykonawców wskazanych projektów, w uzgodnieniu z samorządem, przy założeniu iż marża wykonawcy nie mogła by przekroczyć 15%,

- wyłonienie (w formie przetargu) warunków kredytowych na jakich mogły by wybrane banki udzielać kredytów na w/w inwestycje, 

 • Zastosowanie systemu ulg który by zlikwidował problem tzw. luki czynszowej, czyli poprawił dostępność mieszkań dla osób o zbyt niskich dochodach aby kupić mieszkanie na zasadach rynkowych a jednocześnie zbyt wysokich aby móc się ubiegać o lokal komunalny,
 • Zastosowanie dodatkowych ulg dla rodzin wielodzietnych (np. do 50 tys. na jedno dziecko),
 • Wprowadzenie stałych stóp procentowych na kredyty mieszkaniowe.

Jaka jest Twoja reakcja?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow